Vše jsem četla, klidně pište dotazy. Hledání na stránce: ctrl. F

Září 2008

Alchymista

26. září 2008 v 19:05 | Poppaea |  Čtenářský deník
Coelho, Paulo
Obsah: Hlavním hrdinou je pastýř Santiago, který sice vystudoval, ale poté se rozhodl pást ovce. Z jeho poklidného putování ho vyrušil sen o pokladu pod pyramidami, který se mu zdál hned dvakrát. Vykladačka snů mu řekla, že o pyramidách sice nikdy neslyšela, ale že tento sen je jistě pravdivý a on za ním musí jít. Santiago jí nevěřil, ale jeho názor změnilo setkání se starcem Melchisedem. Řekl mu, že každý má svůj Osobní příběh, za kterým by měl jít. Není to jednoduché, ale na cestě mu pomáhají různí lidé a znamení. Santiago prodal svoje stádo a odjel do Afriky. Zde ho okradli a on si začal vydělávat v prodejně se sklem. Vydělal si peníze na pouť přes Saharu. Karavana se však musela zastavit v jedné z oáz, protože se v okolí bojovalo a cestovat dál by bylo nebezpečné. Santiago se u studny setkal s dívkou, do které se okamžitě zamiloval. Dívka mu řekla, že obdivuje jeho honbu za Osobním příběhem, a že na něj bude čekat v oáze. Nechtěla, aby tam kvůli ní zůstal. V karavaně cestoval také Angličan, který hledal v oáze moudrého Alchymistu, který uměl vykouzlit zlato. Bojující kmeny se rozhodli zaútočit na oázu, ale Santiago dokázal číst znamení, která napomáhala jeho Osobnímu příběhu, rozuměl Řeči světa. Upozornil vůdce oázy a strhl tak na sebe pozornost. Přišel za ním Alchymista a nabídl mu doprovod k pyramidám. Byli zajati a Santiago se musel přeměnit ve Vítr, aby přesvědčil bandity, že má nadpřirozené schopnosti. Santiago si uvědom, že Duše světa je duší Boží, která je součásti i jeho samotného. Mohl tedy vykonat zázrak stejně jako Bůh. Oba zajatci byli propuštěni a Santiago pokračoval ve své cestě. Na místě, kde měl být poklad, ho přepadli lupiči. Jeden z nich se mu vysmál, že tam hledá poklad. Jemu se prý také zdálo o pokladu pod stromem u kostela. Santiago to místo znal, bylo to doma, tam, kde se mu zdálo o pokladu poprvé. Našel ho a vrátil se za dívkou Fatimou do oázy.
Citace: "Jsou to síly, které se zdají zlé, ale v podstatě tě učí, jak máš uskutečnit svůj Osobní příběh. Připravují tvého ducha a tvou vůli, protože na této planetě platí jedna veliká pravda: ať jsi kdokoli a děláš cokoli, když něco doopravdy chceš, je to proto, že se toto přání zrodilo v duši Vesmíru. Je to tvé poslání na Zemi." "I kdyby to třeba bylo jen chodit po světě? Nebo vzít si dceru obchodníka s látkami?" "Nebo hledat poklad. Duše světa se živí štěstím lidí. Anebo naopak neštěstím, závistí, žárlivostí. Splnit svůj Osobní příběh je jedinou povinností člověka. Vše je jedno. A když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil." (strana 34)
Vlastní názor: Příběh se odehrává v zajímavých krajích a je napínavý až do konce. Autor se zabývá filosofickými otázkami, což obohacuje jednoduchý děj. Kniha se čte dobře, ale někomu se nemusí zamlouvat hloubavé debaty.
O díle: Tento román patří k autorovým nejúspěšnějším, nechal se inspirovat jedním z příběhů knihy Tisíc a jedna noc. Kniha trochu připomíná pohádku, je psána jednoduchým jazykem v krátkých větách. Zároveň je ale velice symbolická a člověk se nad ní musí zamyslet.
Bibliografické údaje: vydalo nakladatelství Argo, Praha 2007, z portugalského originálu O Alquimista (nakladatelství Editora Rocco, Rio de Janeiro 1993) přeložila a doslov napsala Pavla Lidmilová, počet stran 200