Vše jsem četla, klidně pište dotazy. Hledání na stránce: ctrl. F

Červen 2009

Tajuplný ostrov

5. června 2009 v 21:59 | Poppaea
Verne, Jules
Obsah: Inženýr Cyrus Smith, jeho sluha Nab, novinář Gedeon Spilett, námořník Pencroff a mladý Harbert Brown ztroskotali při letu balónem na ostrově. Po prvním prozkoumání se usídlili ve vyvýšené dutině skály a začali ostrov kolonizovat, neboť zjistili, že poblíž není v dosahu žádná pevnina. Postavili si pec a udělali si nádobí, poté i kovové nástroje. Pěstovali rostliny a chovali divoká zvířata v ohradě. Podařilo se jim úspěšně přezimovat. Do té doby byli přesvědčeni, že jsou na ostrově sami. Bylo zde ale mnoho záhad, které tento fakt zpochybňovaly. V jednom mláděti našli kulku, i když sami zbraně neměli. Také na ostrově objevili dva sudy s potřebným nářadím.
Trosečníci si postavili menší loď a při obeplouvání ostrova našli vzkaz v láhvi, který poslal jiný trosečník s nedalekého ostrova Tábor. Vydali se za ním a našli ho ve velmi zuboženém stavu. Přivezli ho k sobě na ostrov a postupně se jim podařilo probudit v něm opět člověka. Jmenoval se Ayrton a na ostrově byl vysazen za své trestné činy, jednou se pro něj měli vrátit.
Velkou událostí bylo připlutí neznámé lodi k ostrovu. Ukázalo se, že to jsou piráti, bývalí známí Ayrtona. Když napadli ostrov, jejich loď byla náhle potopena podivným výbuchem, později se ukázalo, že to bylo torpédo, což si nikdo nedokázal vysvětlit. Pár pirátů ovšem přežilo a bloudilo po ostrově. Nakonec byli nalezeni mrtví, aniž by o tom kdokoliv z trosečníků něco věděl. V tu chvíli bylo jasné, že na ostrově je ještě někdo další, kdo jim od začátku pomáhá. Chtěli tomu mocnému člověku poděkovat, ale nemohli ho nikde na ostrově nalézt. Nakonec se jim sám ukázal. Byl to kapitán Nemo, který žil v přístavu pod ostrovem ve své ponorce Nautilus. Právě umíral a chtěl se vidět se svými spoluobyvateli. Varoval je, že ostrovu hrozí výbuch sopky a jeho celková zkáza. Bohužel se tak také stalo. Celý ostrov vyletěl do povětří a potopil se. Jen malá skála umožnila trosečníkům se zachránit. Když jim došly veškeré zásoby jídla a pití, objevila se na obzoru loď hledající Ayrtona. Ta je dopravila zpátky do jejich vlasti USA.
Citace: "Bylo skoro osm hodin, když Cyrus Smith s Harbertem vystoupili na nevyšší bod kužele.
Byla tma, nedovolující rozhled dále než na tři a půl kilometru. Obklopuje tuto neznámou zemi se všech stran moře, nebo se na západě spojuje s nějakou pevninou Tichého oceánu" Zatím to nebylo možno zjistit. Na západě se temnil při obzoru tmavý pruh mračen; nebylo však vidět, dotýká-li se tam moře oblohy na souvislé kruhové čáře.
Na jednom místě tohoto obzoru se náhle objevil světlejší bod, který se pomalu skláněl k obzoru tou měrou, jakou se mračný pruh zdvíhal. Byl to tenký srpek zapadajícího měsíce. Jeho světlo však stačilo osvětlit čáru obzoru, oddělenou teď od mraků, a inženýr spatřil chvějící se obraz luny na vodní hladině.
Cyrus Smith chopil Harberta za ruku a rozechvělým hlasem pravil ve chvíli, kdy srpek měsíce mizel ve vodě: "Ostrov!" (Díl první, kapitola XI)
Vlastní názor: Kniha popisu velmi napínavé dobrodružství pěti mužů. Ač se autor snaží dodat příběhu nádech tajemství pomocí záhad, vše je nakonec vědecky vysvětleno. Hrdinou knihy je inženýr, který si ví ve všech situacích rady a umí vědu lehce aplikovat do praxe. Kniha obsahuje podrobné popisy jednotlivých postupů výroby a řešení nejrůznějších problémů. Kvůli této detailnosti je kniha přehlcena nezajímavými a již dávno neaktuálními poznatky z chemie, a dále také z fyziky, matematiky a zeměpisu. Autor se příliš nezabývá psychologií, postavy se nevyvíjí, jsou jednoduše a šablonovitě vykresleny. Hrdinové také vůbec nemluví o své minulosti, jediný stesk projevují ke své vlasti, což je také velmi důležitý prvek, ke kterému se autor neustále obrací. Ovšem o rodinách, vztazích, ženách a náboženství zde není jediné slovo. Nelíbil se mi celý závěr, který je jeden velký happy-end.
O díle: Román z roku 1875 má celkem tři díly: Vzdušní trosečníci, Opuštěný a Tajemství ostrova. Některé postavy vystupují v dalších Verneových knihách (Dvacet tisíc mil pod mořem a Děti kapitána Granta).
Bibliografické údaje: vydalo Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1952, z francouzského originálu L'île mystérieuse (nakladatelství Librairie Hachette, Paříž 1926) přeložil Václav Netušil, počet stran 448